Prodej pozemku, 2004 m2, Beroun

Cena na vyžádání v kanceláři | kontakty
Prodej pozemku, 2004 m2, Beroun G

Prodej pozemku pro bydlení, 2004 m2, Beroun

Exkluzivní nabídka rovinatého stavebního pozemku, který je situován do atraktivní lokality CHKO Český kras, který se nachází na kraji obce Beroun - Hostim, s výborným doparvním napojením do centra města a dálnici D5.
Ráz krajiny je tvořen vápencovým podkladem, který zde tvoří převážnou část geologické stavby, je rozryt krasovými kaňony a roklemi, provrtán mnoha jeskyněmi a na svém temeni nese porosty dubových hájů s neobvyklou bohatostí bylinného patra. Hostim leží v srdci Chráněné krajinné oblasti Český kras a společně s Karlštejnem, Svatým Janem pod Skalou a starodávným Tetínem patří mezi nejzajímavější turistické lokality oblasti.
Na hranici pozemku je přivedena elektřina. Voda je řešena domovní vrtanou studnou, na kterou je vypracována projektová dokumentace. Odpad musí být zajištěn domovní jímkou, popř. biologickou čističkou odpadních vod.
Základní podmínky pro využití pozemku:
- umístění nových staveb bude navazovat na stávající urbanistickou strukturu okolní zástavby
- novostavby i přestavby rodinných domů budou svým architektonickým pojetím respektovat tradiční ráz venkovských staveb v regionu
- novostavby ani stavební úpravy rodinných domů nesmí narušit výškovou hladinu stávající zástavby
- zařízení a služby s přípustným využitím (kromě zařízení ubytovacích, zdravotnických, sociálních služeb, kulturních a církevních) musí být lokálního významu – výhradně pro potřeby obyvatel lokality
- zařízení a služby s přípustným využitím musí charakterem svého provozu respektovat hygienické limity závazné pro využití hlavní, tj. zejména nesmí překračovat limity hlukové zátěže, rušit noční klid, obtěžovat tzv. „světelným smogem“, apod.
- parkování a garážování vozidel je nutno zajistit na vlastním pozemku; pro přípustné využití na vlastním nebo k tomu účelu určeném pozemku
- v lokalitě musí být vymezeny plochy pro soustředění nádob sběru tříděného nebo směsného odpadu
- v případě výroby solární energie musí být solární články zabudovány jako součást stavebního objektu
b) prostorové uspořádání
Individuální rodinné domy klasického vesnického typu – podle pokynů CHKO Český Kras; případně s hospodářským zázemím. Hladina zastavění: jedno nadzemní podlaží s využitelným podkrovím. Minimální výměra nových pozemků činí 1500m2. Objemové a architektonické ztvárnění objektů bude řešeno s ohledem na kontext okolní zástavby a krajinného rázu. Vybavení veřejného parteru: mobiliář pro relaxaci, dětská hřiště, relaxační sportoviště (nekrytá veřejná).
KZ = 0,65 z výměry pozemku do 800 m2 a 0,85 z části pozemku nad 800 m2.
V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat a velmi rád Vám poskytnu další Vámi požadované informace.
Děkuji a těším se na Vás. :-)
Číslo zakázky: 205-NP07090
Město: Beroun
Celková plocha: 2004 m2
Typ nemovitosti: Pozemky
Druh pozemku: Stavební bydlení
Energetická náročnost budovy: G
Garáž: Ne
Balkón: Ne
Lodžie: Ne

Mám zájem o nemovitost

Tuto nemovitost vám rád(a) představí

Vlastimil Raška

Raška Vlastimil
RE/MAX Alfa
Spálená
11000 Praha 1
Tel. na makléře:
+420 733 691 145

Potřebujete poradit / máte zájem o prohlídku?